Θρησκευτικός Τουρισμός

Ιαματικός / Ιατρικός

Γαστρονομικός Τουρισμός

Σχολικός / Εκπαιδευτικός

Γαμήλιος / Ρομαντικός

Πολιτιστικός Τουρισμός

Ορεινός / Υπαίθρου

Εναλλακτικές Προτάσεις