Πως αλλάζει τον ελληνικό τουρισμό η κλιματική αλλαγή;

Επιπτώσεις και για τον ελληνικό τουρισμό εγκυμονεί η κλιματική αλλαγή, όπως προκύπτει από μελέτη της διαΝΕΟσις σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η οποία μελέτη θα δημοσιευτεί τους επόμενους μήνες.

Θερμοκρασία, βροχές και καύσωνες

Σύμφωνα με την παρουσίαση ενός μέρους της, η μελέτη εστιάζει στις επιπτώσεις που θα έχει η κλιματική αλλαγή σε διάστημα 20ετίας και 40ετίας και προκύπτουν διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή.

Κρίσιμος παράγοντας θεωρείται η θερμοκρασία των θερινών μηνών. Στη μελέτη εξετάζεται η μεταβολή της θερμοκρασίας για τα τρία προβλεπόμενα σενάρια της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή.

Στο αισιόδοξο σενάριο η αύξηση της θερμοκρασίας είναι σχετικά περιορισμένη, όμως η σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, σύμφωνα με το ενδιάμεσο και το δυσμενές σενάριο, για τους θερινούς μήνες είναι βέβαιο ότι θα αυξήσει τη θερμική δυσφορία των επισκεπτών και θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο επίπεδο του τουριστικού προϊόντος.

Γίνεται σαφές ότι η συχνότερη εμφάνιση καυσώνων θα υποβαθμίσουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος, ωστόσο μια θετική επίδραση που μπορεί να προκύψει για ορισμένες περιοχές είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Οι μεταβολές της βροχόπτωσης για το αισιόδοξο κλιματικό σενάριο είναι σχετικά περιορισμένες και αφορούν μέρος της ελληνικής επικράτειας, πλην όμως είναι σημαντικές για τα δυσμενέστερα κλιματικά σενάρια, με μείωση της βροχόπτωσης σε όλη την Ελλάδα.

Χαλκιδική, Κρήτη και Δωδεκάνησα

Παράλληλα, η μεταβολή του αριθμού των θερμών ημερών επηρεάζει άμεσα τον θερινό τουρισμό, αν και σύμφωνα με τα επιλεγέντα κλιματικά σενάρια, δεν επιφέρουν ιδιαίτερα δυσμενή αποτελέσματα για το σύνολο της επικράτειας.

Οι περιοχές που φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο είναι η Χαλκιδική, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, η Κρήτη και μεγάλα νησιά των Δωδεκανήσων.

Βαθμοημέρες ψύξης

Οι βαθμοημέρες ψύξης είναι ένας δείκτης που σχετίζεται άμεσα με την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για τον κλιματισμό των κτιρίων, ώστε να διασφαλιστούν οι απαιτούμενες συνθήκες θερμικής άνεσης των τουριστών τους θερινούς μήνες.

Βάσει των σεναρίων που εφαρμόστηκαν, μεγαλύτερες τιμές παρουσιάζουν τα παράλια του Κορινθιακού Κόλπου, του νότιου Ευβοϊκού, ο Αργοσαρωνικός και τα ανατολικά παράλια των μεγάλων νησιών των Δωδεκανήσων.

Στο πιο δυσμενές σενάριο, παρατηρείται μια τάση προς αύξηση των τιμών στα ανατολικά παράλια όλης της επικράτειας και αντίστοιχη αύξηση, αν και μικρότερη, στα δυτικά παράλια και στα νησιά του Ιονίου.

Από τη μελέτη του δείκτη του αριθμού των τροπικών νυχτών προκύπτει ότι επηρεάζονται άμεσα τα δυτικά παράλια της χώρας, τα Ιόνια Νησιά, κυρίως η δυτική Πελοπόννησος και η κεντρική Μακεδονία.

Στο δυσμενέστερο σενάριο, εκτός από αυτές τις περιοχές όπου το φαινόμενο εντείνεται, προστίθενται και μέρος της Κρήτης, τα παράλια της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπως και τα παράλια του νότιου Ευβοϊκού μέχρι την ενδοχώρα της Εύβοιας και της ανατολικής Στερεάς, αλλά και ένα τμήμα της Πελοποννήσου.

Οι τρεις κατηγορίες για τις παράκτιες τουριστικές περιοχές

Η μελέτη διακρίνει τις παράκτιες τουριστικές περιοχές σε τρεις κατηγορίες: Τις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές, τις ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές και τις αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές. Σύμφωνα με τη μελέτη οι περιοχές-προορισμοί που πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συνολικά είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η νότια Χαλκιδική και η Ζάκυνθος, προορισμοί δηλαδή που κατατάσσονται τους ήδη πολύ ανεπτυγμένους τουριστικά.

Οι αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή εντοπίζονται κυρίως στη βόρεια Κρήτη, στο ανατολικό Αιγαίο, στην ανατολική Πελοπόννησο, στην περιοχή του Αργοσαρωνικού και στη νότια Χαλκιδική.

Τέλος, σύμφωνα με τη μελέτη, οι αναπτυσσόμενες περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι η ευρύτερη περιοχή της νότιας και κεντρικής Κρήτης, η νότια Χαλκιδική και τα παράλια της Θεσσαλίας, όπως και οι παραθεριστικές περιοχές της Αττικής.